Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

sadovenko.JPGСадовенко Іван Олександрович

Професор, доктор технічних наук, професор по кафедрі гідрогеології та інженерної геології

ORCID 0000-0001-5324-9836

Google Scholar

Scopus

Лауреат державної премії України у галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор технічних наук, професор по кафедрі гідрогеології та інженерної геології

У 1971 р. закінчив Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю гідрогеологія та інженерна геологія, кваліфікація – гірничий інженер-гідрогеолог.

З 1971 р. по 1973 р. знаходився на дійсній військовій службі на посаді командира танкового взводу. В 1973-1987 рр. працював на посадах інженера-геолога та головного геолога в інститутах з проектування шахт ("Дніпродіпрошахт") та проектування залізничних шляхів ("Дніпродіпротранс"). В період з 1987 р. до 2000 р. працював на посадах старшого наукового співробітника, доцента та професора кафедри гідрогеології та інженерної геології, з 2000 р. по 2012 р. – завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології.

У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.15.02 – "Підземна розробка родовищ", у 1993 р. – докторську дисертацію за спеціальностями 05.15.02 та 05.15.11 – "Шахтне будівництво" та "Фізичні процеси гірничого виробництва".

Викладає дисципліни: "Методологія наукових досліджень" та "Гідрогеохімія техногенезу".

Основним напрямком наукової діяльності є дослідження геомеханічних і гідрогазодинамичних явищ і процесів при функціонуванні геотехнічних систем з різноманітним техногенним впливом інженерних споруд. Серед предметів досліджень є критерії водозахистних функцій гірських порід у шахтах Західного Донбасу, геомеханічні і структурові чинники стійкості лесів Придніпров’я з новітніми уявленнями щодо фільтраційної анізотропії масиву порід, формування режиму підземних вод при згортанні гірничих робіт у Центральному районі Донбасу, параметри технології гідрозахисту гірничих виробок, фізико-хімічні і газодинамічні параметри шахтних полів при їх затопленні, радіологічні параметри зони ядерного вибуху (об'єкт "Кліваж"), термодинамічні і геохімічні чинники процесу підземної газифікації вугілля, параметри геотехнології освоєння ємнісних і газогідротермальних ресурсів Донбасу та ін.

Під керівництвом проф. Садовенка І.О. створена сучасна наукова школа прогнозування і управління гідродинамічними, гідрогеомеханічними і міграційними процесами у геотехнічних системах з використанням фізичного і математичного моделювання. У дослідженнях цього напряму геотехнічна система розглядається як багаторівневий за масштабами і складністю фізико-хімічних процесів об'єкт, що поєднує трифазове геологічне середовище та інженерні споруди (поверхневі і підземні).

Результати досліджень були вирішальними при визначенні участі наукової школи під керівництвом проф. І.О. Садовенка у галузевих та міжнародних проектах. Це проект "RUMBUSS" спільно з дослідницькими закладами ФРН та Великобританії, дослідження газогідродинамічного режиму підземних газогенераторів на замовлення японської енергетичної компанії, проект щодо створення першого в Україні науково-освітнього центру за підтримки Фонду цивільних досліджень та розвитку США.

Проф. Садовенко І.О. очолював спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій, експертну раду у м. Дніпро з питань інженерного захисту території міста, керував оперативним штабом з ліквідації катастрофічних наслідків зсуву на ж/м «Тополя» та негативних інженерно-геологічних явищ на пр. Ю. Гагаріна у м. Дніпро. Є науковим керівником на громадських засадах Центру гідрогеомеханіки і термодинаміки геотехнічних систем НТУ «Дніпровська політехніка», членом редколегії науково-технічних журналів «Науковий вісник НГУ», «Вісті Донецького гірничого інституту», «Известия Уральского государственного горного университета».

Має близько 200 наукових статей, 11 монографій, підручник, навчальний посібник, 15 винаходів та наукове відкриття.

Підготував 14 кандидатів і 5 докторів наук.

Державні нагороди - Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки; - Заслужений діяч науки і техніки України; - знак «Відмінник освіти України»; - знак «За наукові досягнення»; - Подяка Президії НАН України;

Відомчі нагороди
- кавалер орденів «Шахтарської слави» І, ІІ та ІІІ ступеню;
- ювілейна відзнака «100 років створення державної геологічної служби України»;
- медаль В.І. Лучицького.
- Подяка Придніпровського наукового центру НАН України.

Інші
- медаль О.М. Динника;
- медаль «За відданість університету» (ДВНЗ «НГУ»);
- медаль О.М. Терпигорєва;
- медаль за особливо видатні заслуги перед Національною гірничою академією України;
- медаль Л.В. Писаржевського;
- медаль НГУ «За заслуги»;
- диплом заслуженого професора НГУ;
- диплом дійсного члена Академії інженерних наук України.


Свідоцтва та сертифікати про підвищення кваліфікації:

sadovenko_scholarship.jpgНазад >>


© 2006-2021 Інформація про сайт