Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ДОКТОРАНТИ І АСПІРАНТИ

Підготовка докторів філософії

Освітні програми за спеціальністю 103 «Науки про Землю» 2018-2022 рр.

ОП 103 2018 р.

ОП 103 2019 р.

ОП 103 2020 р.

ОП 103 2021 р.

Робочі програми з дисциплін, які викладаються аспірантам

Гідрогеохімія техногенезу

Сучасна гідрогеодинаміка

Геогенез відпрацьованих родовищ

 

Захищені аспіранти за останні 5 років

Здобувач

Ляховко Олексій Дмитрович. Дис. ... канд. техн. наук за темою «Зниження рівня екологічної небезпеки пилових викидів агломераційної фабрики металургійного комбінату», спеціальність 21.06.01 «Екологічна безпека», науковий керівник д.т.н., проф. Рудаков Д.В.

Зараз Ляховко О.Д. працює у Камянському вищому професійному училищі (м. Камянське Дніпропетровської обл.) викладачем.

 

АСПІРАНТИ КАФЕДРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 103 Науки про Землю

nophoto.jpg
Глущенко (Романовська) Наталія Олександрівна

Аспірант© 2006-2023 Інформація про сайт