Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ДОКТОРАНТИ І АСПІРАНТИ

Підготовка докторів філософії

Освітні програми за спеціальністю 103 «Науки про Землю» 2016-2020 рр.

ОП 103 2016 р.

ОП 103 2017 р.

ОП 103 2018 р.

ОП 103 2019 р.

 

Робочі програми з дисциплін, які викладаються аспірантам

Гідрогеохімія техногенезу

Сучасні моделі гідрогеологічних та геодинамічних процесів

 

Захищені аспіранти за останні 5 років

Здобувач

Ляховко Олексій Дмитрович. Дисс. ... канд. техн. наук за темою «Зниження рівня екологічної небезпеки пилових викидів агломераційної фабрики металургійного комбінату», спеціальність 21.06.01 «Екологічна безпека», науковий керівник д.т.н., проф. Рудаков Д.В. http://gig.nmu.org.ua/ua/kadry/zav.php

Зараз Ляховко О.Д. працює у Камянському вищому професійному училищі (м. Камянське Дніпропетровської обл.) викладачем.

 

АСПІРАНТИ КАФЕДРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 103 Науки про Землю

nophoto.jpg
Глущенко (Романовська) Наталія Олександрівна

Аспірант© 2006-2021 Інформація про сайт