Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
КАФЕДРА ГІДРОГЕОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОЛОГІЇ

Завідувачка кафедри гідрогеології та інженерної геології, доктор технічних наук, доцент

Загриценко Аліна Миколаївна

Персональна сторінка

Контактні дані: тел.: +38 (056) 756-09-61; +38 (066) 527-93-67

                            e-mail: gig_nmu@i.ua; sherstiuk.y.a@nmu.one

Наша адреса: Україна 49005, 

                          Дніпро, пр. Дмитра Яворницького 19, 

                          корп.1, кiмната 54.

Основним змістом діяльності кафедри починаючи з дня її створення (1935 р.) і до сьогодні є підготовка фахівців з гідрогеології та інженерної геології. За цей період підготовлено більш ніж 2500 фахівців в т. ч. близько 50 - для Болгарії та Китайської Народної республіки.

Сьогодні кафедра готує спеціалістів гідрогеологів, основним завданням яких є вирішення проблем водопостачання населення і промислових підприємств шляхом пошуків і розвідки підземних вод, гідрогеологічне обґрунтування природоохоронного оздоровлення територій, інженерно-геологічне обґрунтування будівництва різних споруд та інженерний захист територій, де розвинені негативні природні та техногенні явища.

Новим сучасним напрямком у вирішенні проблем екологічної безпеки людини і геологічного середовища є інженерна гідрогеоекологія, яка спрямована на дослідження порушень стану підземної гідросфери, гірських масивів і ландшафтів для обґрунтування інженерних заходів щодо їх захисту.

У складі науково-педагогічного персоналу кафедри 2 професори та 1 доцент д.т.н.; 4 доценти, к.т.н.. Викладачі забезпечують проведення планових занять зі студентами різних спеціальностей гірничого та геологічного напрямків.

Підвищення наукового рівня викладачів кафедри та підготовка науково-дослідних кадрів здійснюється кафедрою в очній, заочній аспірантурі та шляхом прикріплення до спеціалістів кафедри пошукувачів вченого ступеня кандидата наук. За час існування кафедри більш ніж 50 вихованців кафедри захистили кандидатські дисертації та 7 - докторські.

Кафедра має розвинену матеріально-технічну та методичну базу, яка в повному обсязі забезпечує навчальний процес і проведення навчальних практик.

stud.jpg

Випускники НТУ "Дніпровська політехніка", що здобули освіту на кафедрі гідрогеології та інженерної геології, за багато років підготовки мають стабільну репутацію фахівців високого рівня. Вони працюють і потрібні у геологорозвідувальних експедиціях, на підприємствах, які здійснюють інженерно-геологічні вишукування для будівництва, у підрозділах екологічної безпеки, проектно-вишукувальних інститутах, гірничо-видобувних підприємствах, наукових та навчальних закладах.

На кафедрі виконується широкий спектр наукових досліджень, спрямованих на вирішення проблем гідрогеологічного, інженерно-геологічного та геоекологічного обґрунтування пошуків та розвідки підземних вод, будівництва різних споруд, розробки родовищ корисних копалин, інженерних заходів захисного та природоохоронного характеру.

Кафедра підтримує міжнародні зв`язки з навчальними закладами та організаціями Німеччини, Японії, Австрії, Канади, Китаю, США,Туреччини, Узбекистану, Угорщини та ін.


© 2006-2022 Інформація про сайт