Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Прогнозна оцінка експлуатаційної забезпеченості водозаборів
господарсько-питного призначення

гидрогеология.jpg

- Обґрунтування гідродинамічних параметрів водозаборів господарсько- питного призначення та прогнозна оцінка їх експлуатаційної забезпеченості

- Визначення доцільних схем розташування водозабірних свердловин з урахуванням гідродинамічних особливостей продуктивних горизонтів

- Обґрунтування можливості реконструкції існуючих водозаборів господарсько-питного призначення за умови забезпечення їх експлуатаційної продуктивності

Розробка ефективних схем водорегулювання при веденні гірничих робіт
у складних гідрогеологічних умовах

гидрогеология_1.jpg

- Дослідження гідродинамічного та гідрохімічного режиму територій, порушених відробкою корисної копалини підземним або відкритим способом

- Встановлення закономірностей техногенного водообміну в межах порушених гірничими роботами ділянок шахтних та кар'єрних полів

- Обґрунтування ефективних схем водорегулювання при різних способах відробки корисної копалини в складних гідрогеологічних умовах

Моделювання геофільтраційних процесів при розробці родовищ
корисних копалин підземним та відкритим способом

гидрогеология_2.jpg

- Розробка та ідентифікація чисельних геофільтраційних моделей гірських масивів родовищ корисних копалин в межах шахтних та кар'єрних полів

- Дослідження на чисельних моделях закономірностей формування шахтних та кар'єрних водопритоків при розвитку гірничих робіт в складних гідрогеологічних умовах

- Обґрунтування раціональних параметрів систем дренування та водовідведення при розробці родовищ корисних копалин підземним та відкритим способом

Обґрунтування геотехнічних параметрів та алгоритму контролю стійкості
ґрунтових масивів на території великих міст

иг.jpg

- Розробка та параметризація чисельних моделей геомеханічного стану нестійких ґрунтових масивів в межах міських територій

- Обґрунтування геотехнічних параметрів контролю стійкості ділянок ґрунтових масивів в системі моніторингу інженерно-геологічних процесів

- Обґрунтування та розробка інженерних заходів захисного спрямування та прогнозна оцінка їх ефективності

Обґрунтування параметрів схем закріплення ґрунтових масивів на ділянках проектованої забудови

иг2.jpg

- Дослідження фізико-механічних та водних властивостей специфічних ґрунтів та гірських порід в межах ділянок проектованої забудови

- Моделювання напружено-деформованого стану слабких ґрунтових масивів в умовах їх навантаження та оцінка несучої здатності ґрунтів

- Обґрунтування параметрів схем закріплення ґрунтових масивів в межах ділянок проектованої забудови та оцінка їх ефективності

Прогноз та управління гідрогазодинамічним режимом шахт
в умовах згортання гірничих робіт

ггм.jpg

- Розробка чисельної моделі фільтрації та емісії метану в шахтному полі з урахуванням просторового розташування виробок та джерел інфільтрації

- Дослідження динаміки водопритоків до підземних виробок та емісій метану для періоду експлуатації шахти від початку роботи до її закриття

- Обґрунтування безпечного режиму затоплення вугільних шахт і ведення підземних і відкритих гірничих робіт у полі затоплених шахт

Оцінка гідрогеомеханічної стійкості ґрунтових масивів
в зоні впливу об'єктів гірничого виробництва

ггм2.jpg

- Оцінка гідродинамічного і гідрогеохімічного режимів територій, розташованих в зоні впливу об'єктів гірничого виробництва

- Дослідження механізму порушення геомеханічної стійкості ґрунтових масивів під впливом техногенних змін гідродинамічного і гідрогеохімічного режимів

- Обгрунтвання інженерних заходів щодо підвищення гідрогеомеханічної стійкості порушених ґрунтових масивів в зоні впливу об'єктів гірничої промисловості

Гідрогеомеханічне обґрунтування водозахисних властивостей гірського масиву при підземній розробці вугільних родовищ

ггм3.jpg

- Дослідження механізму формування водозахисних властивостей гірських масивів при підземній розробці вугільних родовищ

- Теоретичне і експериментальне обґрунтування безпечної глибини ведення гірничих робіт під водними об'єктами

- Обґрунтування гірничотехнічних заходів щодо зниження техногенного навантаження на підземну гідросферу

Обґрунтування раціональних інженерних рішень щодо забезпечення гідрогеомеханічної стійкості ґрунтових масивів на зсувонебезпечних територіях

ггм4.jpg

- Моделювання гідрогеомеханічного стану зсувонебезпечних територій в умовах штучної імпульсної гідродинамічної дії

- Лабораторні дослідження фізико-механічних властивостей ґрунтів і грунтово-цементної суміші закріплення в умовах об'ємного напруженого стану

- Обґрунтування параметрів технологічних схем грунтово-цементного закріплення зсувонебезпечних масивів та оцінка їх ефективності

Гідродинамічне обґрунтування водорегулювальних заходів на ділянках розташування об’єктів техногенного впливу

ггэко.jpg

- Визначення впливу техногенної складової на деформацію гідродинамічного режиму в межах досліджуваних територій

- Обґрунтування гідрологічних та гідродинамічних параметрів в схемах водорегулювання за результатами чисельного моделювання

- Прогнозна оцінка ефективності водорегулювальних заходів на ділянках розташування об’єктів техногенного впливу

Обґрунтування геофільтраційних параметрів при підземній газифікації вугілля

геотехн.jpg

- Дослідження на фізичних моделях впливу проникності та водонасиченості порід на накопичення продуктів газифікації

- Дослідження механізму витіснення конденсаційної суміші в канал газифікації при газифікації вугілля

- Обґрунтування технологічної схеми підземної газифікації вугілля з одночасним вилученням конденсаційної суміші


Управління гідрогеомеханічним станом порушеного гірського масиву при відробці вугільних пластів методом підземної газифікації

геотехн_2.jpg

- Лабораторні дослідження залежності фільтраційних властивостей гірських порід від їх напружено-деформованого стану

- Чисельне моделювання гідрогеомеханічнго стану масиву гірських порід при підземній газифікації вугільних пластів

- Обґрунтування технологічних схем управління гідрогеомеханічним станом порушеного гірського масиву при відробці вугільних пластів методом підземної газифікації


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт