Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ
КАФЕДРИ ГІДРОГЕОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОЛОГІЇ


Пріоритетним напрямком роботи колективу кафедри є наукові дослідження, тематика яких визначається нагальними потребами виробництва та екологічною безпекою. Починаючи з 1991 р. співробітники кафедри виконали 8 держбюджетних та близько 60 госпдоговірних тем та робіт за такими напрямками.

Розробка ефективних схем водорегулювання при веденні гірничих робіт у складних гідрогеологічних умовах

 • оцінка можливості застосування диференційованого водовідливу і оптимізація роботи ставків-накопичувачів у Західному Донбасі (Пасічний В.Г., Садовенко І.О., 1998 р.);
 • розробка рекомендацій щодо розчистки русла при підробці р. Тернівка блоком №2 ш. «Західно-Донбаська» (Садовенко І.О., Рудаков Д.В., Загриценко А.М., Тішков В.В., 2008 р.);
 • гідродинамічне обґрунтування водорегулювальних заходів на ділянці шламонакопичувача в балці Ясинова Дніпропетровської області (Тимощук В.І., Тішков В.В., Шерстюк Є.А., 2008 р.);
 • розробка заходів зниження водопритоку в ш. ім. Сташкова шляхом гідроізоляції водопровідних зон (Садовенко І.О., Загриценко А.М., Подвігіна О.О., Деревягіна Н.І., 2013 р.);
 • прогноз водопритоків та обґрунтування безпечних гідродинамічних параметрів ведення гірничих робіт у ш. «Любельська» Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну (Садовенко І.О., Рудаков Д.В., Тимощук В.І., Інкін О.В., Деревягіна Н.І., 2013 р.);
 • розробка ефективних гідродинамічних схем прогнозування та управління фільтрацією підземних і поверхневих вод в межах шахт «Самарська» і «Західно-Донбаська» на основі гідродинамічних моделей" (Садовенко І.О., Загриценко А.М., Подвігіна О.О., Деревягіна Н.І., 2014 р.).

Управління гідродинамічним режимом підземних вод в умовах згортання гірничих робіт

 • обґрунтування безпечного режиму підробки затопленого простору виробками ш. «Центральна-Макіївська» (Садовенко І.О., Загриценко А.М., Тішков В.В., 2000 р.);
 • обґрунтування безпечного режиму ведення відкритих гірничих робіт кар'єром Інгулецького ГЗК у полі затопленої шахти» (Садовенко І.О., Загриценко А.М., Тішков В.В., 2005-2006 рр.);
 • прогноз режиму затоплення поля ш. ім. М.І Сташкова (Садовенко І.О., Загриценко А.М., Подвігіна О.О., Деревягіна Н.І., 2016 р.);
 • дослідження закономірностей формування кар'єрних водопритоків та прогнозна оцінка їх величин у зв'язку з розробкою технічних рішень щодо гідрозахисту північно-східного борту кар'єра ПАТ "ІНГЗК" (Тимощук В.І., Шерстюк Є.А., 2017 р.);
 • обґрунтування системи моніторингу гідрогеомеханічного стану порушеної гірничими роботами території ПРАТ "ІНГЗК" на основі аналізу сучасних гідродинамічних, геомеханічних і геофізичних полів для розробки заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій при входженні північного борту кар’єру в зону зрушень підземних гірничих виробок шахти "Центральна" (Тимощук В.І., Шерстюк Є.А., Подвігіна О.О., 2019-2020 рр.);
 • актуалізація гідрогеологічного висновку щодо прогнозу режиму затоплення поля шахти ім. М.І. Сташкова (Садовенко І.О., Загриценко А.М., Подвігіна О.О., Деревягіна Н.І., 2019-2020 рр.).

Використання техногенних ресурсів та теплової енергії шахт у відпрацьованих вугільних родовищах

 • структура, геодинаміка, техногенез Донбасу як основа його адаптації до ресурсних потреб України (Садовенко І.О., Рудаков Д.В., Інкін О.В., Прокопенко Т.Д. 2008 -2010 рр.);
 • гідрогеологічне та геофізичне обґрунтування параметрів експлуатації та акумуляції теплової енергії техногенних гідротермальних родовищ Донбасу (Садовенко І.О., Рудаков Д.В., Інкін О.В., Прокопенко Т.Д. 2011-2013 рр.);
 • обґрунтування комплексу геотехнологічних модулів з використання природно-техногенного ресурсу родовищ корисних копалин України (Садовенко І.О., Інкін О.В., Загриценко А.М., Деревягіна Н.І., 2015 -2016 рр.)
 • термогідродинамічна і геотехнологічна параметризація геогідротермальних ресурсів України у техногенному геологічному середовищі (Садовенко І.О., Інкін О.В., Загриценко А.М., Деревягіна Н.І., 2017-2019 рр.)
 • «Можливості вироблення низькотемпературної енергії та накопичення енергії для оцінювання використання енергетичного потенціалу шахтних вод» – спільний проект з Рурським університетом м. Бохум (Рудаков Д.В., Інкін О.В., Деревягіна Н.І., 2020-2021 рр.);
 • наукові основи екобезпечної трансформації енергетичного профілю вугледобувних регіонів із забезпеченням стійкості гідрогеосфери (Рудаков Д.В., Інкін О.В., Деревягіна Н.І., Шерстюк Є.А. 2020-2021 рр.).

Гідрогеомеханічне обґрунтування водозахисних властивостей гірського масиву при підземній розробці вугільних родовищ

 • обґрунтування меж безпечного ведення гірничих робіт під пливунами при відпрацюванні пласта С8 ш. «Тернівська» (Садовенко І.О., Тимощук В.І, 1989-1992 рр.);
 • визначення зони міграції та локалізації токсичних речовин на території Горлівсько-Єнакіївського промислового вузла (Садовенко І.О., Рудаков Д.В., Тішков В.В., 2005 р.);
 • обґрунтування параметрів роботи водовідливів ш. «Юнком» під впливом об'єкта «Кліваж» (Садовенко І.О., Рудаков Д.В., Тішков В.В., 2005 р);
 • обґрунтування екологічно раціональної схеми підтримання режиму ґрунтових вод на ділянці відпрацювання 530-ї лави шахтою "Самарська" (Садовенко І.О., Тимощук В.І., Тішков В.В., 2008 р.);
 • обґрунтування безпечних параметрів гідрогеомеханічного впливу на дегазаційну свердловину Д-62П при розробці 126, 128, 130-ї лав ш. «Ювілейна» і 175-ї лави ш. «Степова» (Садовенко І.О., Тимощук В.І., Загриценко А.М., Деревягіна Н.І., 2018 р.);
 • обґрунтування параметрів бар’єрного цілика від прориву води біля затопленої 1 південної лави пласту l21 південного похилу гор. 450 м шахти «Добропільська» (Садовенко І.О., Тимощук В.І., Загриценко А.М., 2018 р.);
 • оцінка можливості безпечного ведення гірничих робіт на шахтах «Ювілейна» та «Степова» з урахуванням нормативних розмірів цілика в зоні гідрогеомеханічного впливу на дегазаційну свердловину Д-62П (Садовенко І.О., Тимощук В.І., Загриценко А.М., Деревягіна Н.І., 2019 р.).

Гідродинамічне обґрунтування водорегулювальних заходів на ділянках розташування об’єктів техногенного впливу

 • експертний гідрогеологічний висновок щодо усунення загрози життю, здоров¢ю та майну мешканців с. Новоселівка (Інгулецький район Дніпропетровської обл.) (Садовенко І.О., Тимощук В.І., Загриценко А.М., 2008 р.);
 • прогнозна оцінка експлуатаційної забезпеченості водозабору господарсько-питного водопостачання м. Енергодар в умовах його реконструкції (Тимощук В.І., Тішков В.В., Шерстюк Є.А., 2008 р.);
 • моделювання роботи водознижувальних свердловин на ділянці проектованого будівництва паротурбогенераторного комплексу на ВАО "Волжський ОРГСИНТЕЗ" (Тимощук В.В., 2011 р.);
 • обґрунтування умов формування підземних вод на території ж/м «Тополя-2» (Садовенко І.О., Подвігіна О.О., Загриценко А.М., Деревягіна Н.І. 2012 р.);
 • дослідження фільтраційних втрат з хвостосховищ і розробка рекомендацій щодо їх екранування для попередження забруднення підземних вод на ділянці Вільногірського ГЗК (Рудаков Д.В., Перкова Т.І., 2013 р.);
 • визначення можливості закачування концентрату в водоносний горизонт палеогенових відкладів на основі математичної моделі фільтрації та міграції концентрату на території виробничого комплексу №2 ТОВ «Сандора» (Садовенко І.О., Загриценко А.М., Подвігіна О.О., Деревягіна Н.І., 2014 р.);
 • формування природно-техногенного режиму підземних вод в зоні впливу кар’єру Новосілківського родовища вапняків на основі створення комп’ютерної моделі геофільтрації (Садовенко І.О., Загриценко А.М., Подвігіна О.О., Деревягіна Н.І., 2017 р.);
 • розробка міграційної моделі й прогноз стану підземної гідросфери у складі ОВНС проекту відпрацювання Інгулецького родовища кар’єром ПРАТ "ІНГЗК" в межах ліцензованої площі (Садовенко І.О.. Рудаков Д.В., Тимощук В.І., Шерстюк Є.А., 2016 р.);
 • гідрогеологічні дослідження впливу планової діяльності проектованого комплексу з переробки і зберігання мінеральних добрив на підземну гідросферу та поверхневі води каналу Дніпро-Кривий Ріг (Тимощук В.І., Шерстюк Є.А., 2019 р.);
 • моделювання системи водозниження з урахуванням інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов майданчика будівництва та прогноз розвитку негативних інженерно-геологічних процесів, пов'язаних зі зміною гідрогеологічних умов. Насосна станція додаткової води ВП Запорізької АЕС ДП НАЕК "Енергоатом". (Тимощук В.І., Шерстюк Є.А., Подвігіна О.О., 2019 р.);
 • оцінка впливу ставка-накопичувачі шахтних вод «Балка Свистунова» на гідрогеологічний та гідрохімічний стан при діючому режимі акумуляції та скиду шахтних вод та прогноз змін впливу об’єкту при застосуванні альтернативної схеми (Рудаков Д.В., 2018 р.).

Обґрунтування раціональних інженерних рішень щодо забезпечення гідрогеомеханічної стійкості ґрунтових масивів на зсувонебезпечних територіях

 • фільтраційне та геомеханічне обґрунтування інженерного захисту насосної станції ВНС № 6 по вул. Космічна в м. Дніпропетровську (Садовенко І.О., Тимощук В.І., Тішков В.В., 2002 р.);
 • оцінка гідрогеомеханічної стійкості ґрунтових схилів балки Рибальська в м. Дніпропетровську в зв’язку з розвитком зсувних процесів в межах забудованих ділянок між вул. Титова, пр. Кірова, вул. Робочою і вул. Вакуленчука (Садовенко І.О., Тимощук В.І., Тішков В.В. 2005-2006 рр.);
 • розробка рекомендацій щодо підвищення гідрогеомеханічної стійкості плоского породного відвалу для складування нестандартних відходів вуглезбагачення ПАО "ДТЕК Жовтнева ЦЗФ" (Тимощук В.І., 2014 р.);
 • обґрунтування рекомендацій щодо підвищення гідрогеомеханічної стійкості плоского породного відвалу для складування нестандартних відходів вуглезбагачення ПАТ "ДТЕК Октябрьська ЦЗФ" (Тимощук В.І., 2014 р.);
 • обґрунтування рішень щодо кріплення будівельного котловану на ділянці будівництва житлового комплексу з об’єктами адміністративної і побутової інфраструктури на пр. Героїв Сталінграду в м. Києві (Тимощук В.І., 2014 р.);
 • дослідження механічних властивостей відходів флотаційного вуглезбагачення в умовах об'ємного навантаження (Тимощук В.І., Тішков В.В., 2015 р.);
 • прогноз змін геомеханічного стану ґрунтів основи за результатами гідрогеологічних вишукувань в рамках робочого проекту "Випереджальна рекультивація земель для потреб підприємств ПРАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" і оцінка впливу проектованого порідного масиву на гідрохімічний склад підземних і поверхневих вод" (Тимощук В.І., 2016 р.);
 • здійснення контролю за проведенням польових і лабораторних досліджень на відповідність вимогам міжнародних стандартів. Розрахунок несучої здатності низового укосу хвостосховища "Миролюбівка" до відм. 165,0 м в альтернативному програмному комплексі (Тимощук В.І., 2020 р.).


Назад >>


     
 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт