Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Академічна доброчесність

Витяг з протоколу №14 засідання кафедри выд 11.03.2021 р. щодо дотримання академічної доброчесності

Витяг з протоколу №16 засідання кафедри выд 08.04.2021 р. щодо дотримання академічної доброчесності

Опитування студентів щодо дотримання засад академічної доброчесності (пройти)

Результати опитування студентів


© 2006-2021 Інформація про сайт