Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Академічна доброчесність

Витяг з протоколу засідання кафедри щодо дотримання академічної доброчесності

Опитування студентів щодо дотримання засад академічної доброчесності (пройти)

Результати опитування студентів


© 2006-2021 Інформація про сайт