Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАУКОВО-ОСВІТНІ ПРОЕКТИ

map.png

Наукова робота кафедри гідрогеології та інженерної геології проводиться спільно з фахівцями з різних країн світу. Серед найвизначніших міжнародних проектів кафедри можна виділити наступні:  

Проект з кафедрою прикладної геології Рурський університет м. Бохум, Факультет геонаук, Німеччина.
Терміни виконання 01.03.2020 - 31.03.2021
Можливості вироблення низькотемпературної енергії та накопичення енергії для оцінювання використання енергетичного потенціалу шахтних вод.
Заплановано виконання таких робіт.
1. Оцінка геотермального потенціалу для ділянок видобутку у Німеччини та Україні. Визначення пріоритетності ділянок для використання шахтної води в геотермальних системах.
2. Розробка та тестування термодинамічних моделей для осушених та затоплених шахт з оцінкою вироблення теплової енергії.
3. Оцінка доцільності використання теплової енергії шахтної води в різних умовах. Складання підсумкового звіту


home-nature.pngПроект німецького відомства з охорони навколишнього середовища. Підвищення рівня знань серед студентів і викладачів з безпеки хвостосховищ та її законодавчий огляд в Україні. Термін : 06/2016 – 05/2017.
Директор проекту - Дмитро Рудаков.
Організація-виконавець: Державний ВНЗ “Національний гірничий університет” (НГУ) та ТОВ “Екоплатформа” як співвиконавець.
Проект спрямовано на підвищення рівня знань про безпеку хвостосховищ серед українських студентів екологічних та гірничих наук, що сприятиме вирішенню проблем, пов'язаних із хвососховищами в Україні, на практичному рівні. Відповідні курси провідних міжнародних та національних експертів з промислової безпеки забезпечили як теоретичну, так і практичну підготовку у цьому напрямку. Розроблений навчальний курс рекомендовано для включення до навчальних програм університетів-учасників та державних освітніх програм. Новий електронний навчальний інструмент, заснований на методиці для хвостосховищ, був протестований на он-лайн платформі НГУ для подальшого застосування.
Крім того, в проекті розглянуто законодавче підгрунтя того, як Україна виконує свої зобов'язання відповідно до Директиви 2006/21/ЄС щодо поводження з відходами видобувної галузі, що є частиною вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. В огляді було запропоновано план дій, рекомендації щодо удосконалення управління безпекою хвостосховищ в Україні та план дій щодо імплементації Директиви відповідними національними органами влади в Україні.


DN016.JPG

- Науковий семінар НАТО з передових досліджень "Кореляція між людським фактором та попередженням катастроф" (Дніпропетровськ, 12-15 вересня 2011 р.). Співдиректор від України – проф. Рудаков Д.В.


REC.JPG- Науково-освітній центр НОЦ НГУ “Стійкість геотехнічних систем: процеси, явища, ризики” – за підтримки Фонда цивільних досліджень та розвитку CRDF (США), проф. Садовенко І.О. – перший директор НОЦ, проф. Рудаков Д.В. – Заступник директора НОЦ із зовнішніх зв'язків, учасники проекту – доц. Тимощук В.І., доц. Загриценко А.М., доц. Інкін О.В., ас. Тішков В.В., період роботи першої фази проекту: червень 2007 – травень 2010 рр.


ucg.jpg- Проект “Underground coal gasification” з геотехнологічного обґрунтування параметрів підземної газифікації вугілля, дослідження газогідродинамічного режиму підземних газогенераторів, країна-партнер – Японія, співробітники проекту проф. Садовенко І.О., доц. Інкін О.В., період роботи проекту – 2000 рік. На фото - проф. І.О.Садовенко на зустрічі в технологічному центрі в Японії.


rombuss_.JPG

- Науково-технічний проект ROMBUSS з оптимізації геотехнологій рекультивації ділянок з відвалами шахтних порід на території гірничодобувних регіонів Рур (Німеччина) та Західний Донбас (Україна). На основі експериментальних досліджень та математичного моделювання в рамках проекту визначені оптимальні склади ґрунтових сумішей для нейтралізації кислотних розчинів. Партнери – Saar Montan, TU Berlin (Німеччина) та Imperial College (Велика Британія), співробітники проф. Садовенко І.О., доц. Загриценко А.М., ас. Тішков В.В., період роботи проекту 1998 – 2001 рр.Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт