Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Деревягіна Наталія Іванівна

Доцент, кандидат технічних наук

derevyahina_n_iGoogle Scholar link

ORCID 0000-0001-5584-8592

Scopus Author ID: 55218474500

У 2010 р. закінчила Державний ВНЗ “Національний гірничий університет” за спеціальністю гідрогеологія та інженерна геологія, кваліфікація – інженер-гідрогеолог з дослідницьким рівнем діяльності, викладач вищого навчального закладу (диплом магістра з відзнакою).

Після закінчення університету у 2010 р. вступила до аспірантури за фахом 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка. У 2015 р. – захистила дисертацію за темою: «Обґрунтування параметрів гідрогеомеханічної стійкості льосових масивів з урахуванням їх генезису і енергетичних характеристик», за спеціальністю 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка. З 2013 р. – молодший науковий співробітник, 2014 р. - асистент кафедри гідрогеології і інженерної геології ДВНЗ «НГУ», науковий співробітник, 2015 р. – старший науковий співробітник, 2018 – доцент кафедри ГГІГ НТУ «ДП».

Серед наукових здобутків Деревягіної Н.І. слід відзначити наступне:
- протягом 2008 – 2011 рр. приймала активну участь у наукових дослідженнях Науково-освітнього центру НГУ «Стійкість геотехнічних систем: процеси, явища, ризики» за підтримки фонду CRDF та Міністерства освіти і науки України;
- стипендіат програми «Завтра.ua» фонду Віктора Пінчука у 2010 році;
- призер міжнародного форуму-конкурсу молодих учених "Проблеми надрокористування" (Національний мінерально-сировинний університет "Гірничий", м. Санкт-Петербург, РФ) в 2012 році;
- переможець обласного конкурсу "Молоді вчені - Дніпропетровщині" у 2013, 2018 рр.;
- учасник делегації у Joint Research Center (Італія) у 2016 році;
- стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених в 2016-2018 рр.
- перемога в конкурсі проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок учених МОН України (2017 р.) за темою «Ресурсозберігаюча геотехнологічна і гідродинамічна параметризація видобутку малопотужних запасів мінеральної сировини у техногенно навантаженому середовищі».
- лауреат премії Президента для молодих вчених (2018 р.) за роботу «Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій» (у колективі авторів: к.т.н. Деревягіна Н.І., к.г.н. Приходченко Д.В., к.т.н. Соцков В.О., к.т.н. Трегуб М.В.);
- переможець у конкурсі Ф-83 Державного фонду фундаментальних досліджень у 2018 р. з проектом "Обґрунтування безпечних гідрогеомеханічних та енергоефективних режимів закриття вугільних шахт України";
- "Кращий молодий вчений Дніпропетровської області" за технічним напрямом (ІІ ступінь);
- "Кращий молодий вчений НТУ "Дніпровська політехніка" у 2018 р. на геологорозвідувальному факультеті (І ступінь).
- лауреат Премії Дніпропетровської обласної ради у 2019 р. за категорією «За досягнення у науковій та педагогічній діяльності».

З 2016 року по теперішній час – голова Ради молодих вчених НТУ «Дніпровська політехніка». Є активним учасником та співорганізатором науково-популярних заходів Дніпропетровщини.
Відповідальний секретар збірників щорічних Всеукраїнських науково-технічних конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених «Наукова весна» та "Молодь: наука та інновації" (НТУ "ДП").
Член Експертної Ради МОН з експертизи проектів наукових робіт та науково-технічних розробок.
Член Ради молодих вчених Дніпропетровської області.
Перший заступник Голови Ради молодих вчених при МОН України.

Викладає дисципліни Гідрогеологія та інженерна геологія, Водопостачання та інженерні меліорації, Мінеральні води, Геологія, Пошуки і розвідка підземних вод, Гірничопромислова гідрогеологія

Напрямок наукових досліджень – гідрогеомеханічні процеси у складних геотехнічних системах

Є автором близько 60 наукових праць.

Публікації>>

Назад >>


© 2006-2021 Інформація про сайт