Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Деревягіна Наталія Іванівна

Доцент, кандидат технічних наук, доцент по кафедрі гідрогеології та інженерної геології

derevyahina_n_iGoogle Scholar link

ORCID 0000-0001-5584-8592

Scopus Author ID: 55218474500

У 2010 р. закінчила Державний ВНЗ “Національний гірничий університет” за спеціальністю гідрогеологія та інженерна геологія, кваліфікація – інженер-гідрогеолог з дослідницьким рівнем діяльності, викладач вищого навчального закладу (диплом магістра з відзнакою).

Після закінчення університету у 2010 р. вступила до аспірантури за фахом 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка. У 2015 р. – захистила дисертацію за темою: «Обґрунтування параметрів гідрогеомеханічної стійкості льосових масивів з урахуванням їх генезису і енергетичних характеристик», за спеціальністю 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка. З 2013 р. – молодший науковий співробітник, 2014 р. - асистент кафедри гідрогеології і інженерної геології ДВНЗ «НГУ», науковий співробітник, 2015 р. – старший науковий співробітник, 2018 – доцент кафедри ГГІГ НТУ «ДП».

Серед наукових здобутків Деревягіної Н.І. слід відзначити наступне:
- протягом 2008 – 2011 рр. приймала активну участь у наукових дослідженнях Науково-освітнього центру НГУ «Стійкість геотехнічних систем: процеси, явища, ризики» за підтримки фонду CRDF та Міністерства освіти і науки України;
- стипендіат програми «Завтра.ua» фонду Віктора Пінчука у 2010 році;
- призер міжнародного форуму-конкурсу молодих учених "Проблеми надрокористування" (Національний мінерально-сировинний університет "Гірничий", м. Санкт-Петербург, РФ) в 2012 році;
- переможець обласного конкурсу "Молоді вчені - Дніпропетровщині" у 2013, 2018, 2020 рр.;
- учасник делегації у Joint Research Center (Італія) у 2016 році;
- стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених в 2016-2018 рр.
- перемога в конкурсі проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок учених МОН України (2017 р.) за темою «Ресурсозберігаюча геотехнологічна і гідродинамічна параметризація видобутку малопотужних запасів мінеральної сировини у техногенно навантаженому середовищі».
- лауреат премії Президента для молодих вчених (2018 р.) за роботу «Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій» (у колективі авторів: к.т.н. Деревягіна Н.І., к.г.н. Приходченко Д.В., к.т.н. Соцков В.О., к.т.н. Трегуб М.В.);
- переможець у конкурсі Ф-83 Державного фонду фундаментальних досліджень у 2018 р. з проектом "Обґрунтування безпечних гідрогеомеханічних та енергоефективних режимів закриття вугільних шахт України";
- "Кращий молодий вчений Дніпропетровської області" за технічним напрямом (ІІ ступінь);
- "Кращий молодий вчений НТУ "Дніпровська політехніка" у 2018 р. на геологорозвідувальному факультеті (І ступінь).
- лауреат Премії Дніпропетровської обласної ради у 2019 р. за категорією «За досягнення у науковій та педагогічній діяльності».
- відзнака Національної академії наук України для молодих вчених «Талант, натхнення, праця» (посвідчення №214 від 12.05.2021 р.).
- відзнака Національної академії наук України для молодих вчених «Талант, натхнення, праця» (посвідчення №214 від 12.05.2021 р.).
З 2016 року по 2020 р. – голова Ради молодих вчених НТУ «Дніпровська політехніка». З 2020 р. є головою Ради молодих вчених Дніпропетровської області. Є активним учасником та співорганізатором науково-популярних заходів Дніпропетровщини. Відповідальний секретар збірників щорічних Всеукраїнських науково-технічних конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених «Наукова весна» та "Молодь: наука та інновації" (НТУ "ДП").
Член Експертної Ради МОН з експертизи проектів наукових робіт та науково-технічних розробок. 2018 – 2021 рр. – член та згодом перший заступник Голови Ради молодих вчених при МОН України.

Викладає дисципліни Інженерна геологія, Водопостачання та інженерні меліорації, Рекреаційна гідрогеологія, Інженерно-геологічні дослідження для різних споруд

Напрямок наукових досліджень – гідрогеомеханічні процеси у складних геотехнічних системах

Публікації: понад 80 наукових і методичних праць, в т.ч. 3 монографій.

Міжнарожні проекти:

Проект «Можливості вироблення низькотемпературної енергії та накопичення енергії для оцінювання використання енергетичного потенціалу шахтних вод» Форуму гірничого видобутку та води (Німеччина), основний виконавець – Рурський університет м. Бохума, співвиконавець – НТУ «Дніпровська політехніка». Виконавець проекту під керівництвом проф. Рудакова Д.В. від НТУ «Дніпровська політехніка». 01.03.2020 – 31.04.2021.

Свідоцтва про підвищення кваліфікації та сертифікати

Диплом магістра М21 №108307 від 31.12.2021 р.

derevyahina_master.jpg dridu.jpg Грамота_облрада.jpg грамота_департамент.jpg Підвищення3.jpg почесний_дипломНГУ.jpg Відзнака_НАН України.jpg Підвищення4.jpg Підвищення2.jpg Підвищення1.jpg Підвищення_міжнар.jpg


Публікації>>

Назад >>


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт