Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЛАБОРАТОРІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ

klass.JPG

Навчальна матеріально-технічна база кафедри гідрогеології та інженерної геології представлена лабораторіями:

- Ґрунтознавства;

- Механіки ґрунтів та гірських порід;

- Фізичного моделювання гідродинамічних процесів;

- Математичного моделювання.


standard.jpg

Навчальні лабораторії обладнані сучасним устаткуванням, методичним забезпеченням та програмними продуктами для:
- дослідження водних та фізико-механічних властивостей ґрунтів згідно діючих стандартів;
- дослідження деформаційних властивостей та властивостей міцності ґрунтів в умовах об'ємного напруженого стану;
- фізичного моделювання геофільтраційних, геомеханічних та геотехнічних процесів;
- виконання хімічного аналізів води із застосуванням спектрофотометричного методу;
- математичного моделювання гідрогеологічних, інженерно-геологічних та геотехнічних процесів;
- статистичної обробки гідрогеологічної, інженерно-геологічної та гідрогеоекологічної інформації.


geomech_lab.jpg

Навчальна практика відбувається в м. Дніпро та на гідрогеологічному полігоні на базі спортивно-оздоровчого комплексу "Гірник" в смт. Орловщина. Проведення практики ґрунтується на дослідженні гідрогеологічних та інженерно-геологічних процесів у межах реальних об'єктів геологічного середовища, вивченні водних та фізико-механічних властивостей ґрунтів, стану масивів гірських порід в межах забудованих територій.


poligon.jpg

Гідрогеологічний полігон, розташований в межах спортивно-оздоровчого комплексу "Гірник", представлений мережею гідрогеологічних відкачних та спостережних свердловин, споруджених на ґрунтовий та напірний водоносні горизонти. В період проведення практики окрім дослідних відкачок із свердловин виконуються дослідні наливи в шурфи та визначення фільтраційних і фізико-механічних властивостей ґрунтів із застосуванням польових лабораторій.


Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками і методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі. Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт