Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Відношення студентів до обраної спеціальності 103 Науки про Землю (магістри)

Оцінка рівня задоволеності студентів залученням роботодавців до освітнього процесу

Оцінювання здобувачами якості освітньої діяльності при опанувані навчальної дисципліни

Анкетування щодо академічної доброчесності в НТУ "Дніпровська політехніка"(103)

Опитування, щодо діяльності куратора (103 Науки про Землю)

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

Результати загальноуніверситетського опитування

Результати опитування бакалаврів 103 Науки про Землю

Результати опитування магістрів:


Результати опитування студентів будуть враховані під час оновлення та перегляду освітніх програм, навчальних планів і змісту відповідних освітніх компонентів


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт