Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

inkin.JPGІнкін Олександр Вікторович

Професор, доктор технічних наук, доцент по кафедрі гідрогеології та інженерної геології

Google Scholar link

ORCID 0000-0003-3401-9386

У 1999 р. закінчив Національну гірничу академію, навчався за спеціальністю гідрогеологія та інженерна геологія, кваліфікація – гірничий інженер-гідрогеолог.

З 1999 р. до 2000 р. – інженер науково-дослідної лабораторії, з 2000 р. по 2003 р. навчався в аспірантурі. З 2003 р. працює на кафедрі на посаді асистента, з 2009 р. – доцента. З 2011 по 2014 р. – докторант кафедри гідрогеології та інженерної геології.

У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.15.02 – "Підземна розробка родовищ корисних копалин".

У 2016 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.15.02 – "Підземна розробка родовищ корисних копалин"на тему: Теоретичні та геотехнологічні основи розробки природно-техногенних ресурсів вугільних родовищ.

Викладає дисципліни: "Методика гідрогеологічних досліджень", "Геологія", "Гідрогеологічне та інженерно-геологічне моделювання", "Математичне моделювання систем", "Методологія наукових досліджень", "Моніторинг навколишнього середовища", "Оцінка запасів підземних вод".

Член секції Наукової ради Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямом «Науки про Землю» та 2 спеціалізованих вчених рад з захисту докторських дисертацій за спеціальністю 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин та 05.15.09 – «Геотехнічна і гірнича механіка».

Відповідальний виконавець міжнародних, держбюджетних та госпдоговірних наукових тематик.

Напрямки наукових досліджень – гідрогеомеханіка складних геотехнічних систем; моделювання термо- і газодинамічних процесів використання енергоносіїв в техногенно змінених масивах гірських порід.

Має понад 100 наукових праць, серед яких 3 моногрфії, 4 патенти та навчальний посібник.

Керівник туристичного клубу ДВНЗ "НГУ".

Свідоцтва та сертифікати

Диплом Проф Інкін.jpg


Публікації>>

Назад >>


© 2006-2021 Інформація про сайт