Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

zagricenko_a_n.JPGЗагриценко Аліна Миколаївна

Доцент, кандидат технічних наук, доцент за кафедрою гідрогеології та інженерної геології

Google Scholar link

ORCID 0000-0002-9405-6675

Закінчила у 1997 р. Державну гірничу академію України, навчалася за спеціальністю "Гідрогеологія та інженерна геологія", кваліфікація – гірничий інженер-гідрогеолог.

З 1997 р. до 2000 р. навчалася в аспірантурі, в 2000-2005 рр. працювала асистентом, з 2005 р. дотепер працює доцентом кафедри гідрогеології та інженерної геології НТУ "Дніпровська політехніка".

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.15.11 – "Фізичні процеси гірничого виробництва". ДК № 025920, «Обґрунтування параметрів керування гідродинамічним режимом при закритті вугільних шахт».

Вчене звання: Доцент за кафедрою гідрогеології та інженерної геології (2011), 12ДЦ № 024222.

В період з 2015 по 2018 рр навчалася в докторантурі. Напрямком наукових досліджень є управління геофільтраційним режимом техногенно навантажених середовищ на основі чисельних моделей гідродинаміки.

Виконує обов’язки заступника декана з наукової роботи та є головою секції "Науки про Землю" в рамках проведення всеукраїнських науково-технічних конференцій студентів, аспірантів і молодих вчених "Молодь: наука та інновації" та "Наукова весна"

Викладає дисципліни "Ґрунтовзнавство", "Меліоративна гідрогеологія", "Моніторинг підземних вод", "Гідрогеологія родовищ корисних копалин", "Гірничопромислова гідрогеологія", "Геологія. Блок Гідрогеологія".

Має понад 40 наукових публікацій, серед них 4 монографії, де 3 за участю автора в написанні окремих глав, та 5 статей в журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, 4 науково-методичні розробки.

Підвищення кваліфікації:

Інститут післядипломної освіти Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, підвищення професійно-педагогічного рівня, з 01.11.2018 по 31.12.2018р. (свідоцтво ПК № 00493675/048501-18, від 31.12.2018).

Свідоцтва та сертифікати про підвищення кваліфікації:

zahrytsenko_sertif    zahrytsenko_scolarship

Публікації>>

Назад >>


© 2006-2021 Інформація про сайт