Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

prokopenko_td.jpgПрокопенко Тетяна Дмитрівна

Доцент, кандидат-геолого мінералогічних наук, доцент по кафедрі гідрогеології та інженерної геології

Закінчила у 1975 р. Дніпропетровський гірничий інститут, навчалася за спеціальністю гідрогеологія та інженерна геологія, кваліфікація – гірничий інженер-гідрогеолог.

З 1975 р. по 1976 р. працювала інженером в інституті "Центродіпроруда" (м. Бєлгород), з 1976 р. по 1979 р. – інженер Дніпропетровського відділення інституту мінеральних ресурсів. З 1979 р. працює в Дніпропетровському гірничому інституті на кафедрі гідрогеології та інженерної геології на посадах інженера науково-дослідної частини, після закінчення аспірантури – асистента, доцента. Дотепер – доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології ДВНЗ "НГУ".

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 04.00.06 – "Гідрогеологія".

Викладає дисципліни "Регіональна гідрогеології", "Мінеральні води", "Моніторинг навколишнього середовища", "Гідрогеологія та інженерна геологія".

Основний напрямок наукових досліджень – зміни геолого-гідрогеоло-гічних умов в техногенно навантажених умовах.

Має 35 наукових статей, тез доповідей, методичних розробок та ін.

Назад >>


© 2006-2021 Інформація про сайт