Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

podvigina_EO.JPGПодвігіна Олена Олегівна

Доцент, кандидат технічних наук

У 1983 р. закінчила Дніпропетровський гірничий інститут, навчалася за спеціальністю гідрогеологія та інженерна геологія, кваліфікація – гірничий інженер-гідрогеолог.

З 1983 р. до 1996 р. працювала в Саксаганській гідрогеологічній партії управління "Укрчорметгеологія" на посаді гідрогеолога, з 1995 р. – головного гідрогеолога. З 1999 р. по 2011 р. працювала на посаді молодшого наукового співробітника в Дніпропетровському відділенні Українського геологорозвідувального інституту: з 2004 р. – на посаді наукового співробітника, з 2009 р. – старшого наукового співробітника. З 2011 р. працює на посаді доцента на кафедрі гідрогеології та інженерної геології ДВНЗ "НГУ".

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.15.09 – "Геотехнічна і гірнича механіка".

Викладає дисципліни "Гідрогеологічні дослідження", "Меліоративна гідрогеологія", "Оцінка запасів підземних вод".

Основний напрямок наукових досліджень – вивчення гідродинамічних умов на території гірничопромислових районів при експлуатації і закритті шахт.

Має 8 наукових публікацій, з них 5 – у фахових виданнях.

Публікації >>

Назад >>


© 2006-2021 Інформація про сайт