Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

perkova_3_2.jpgПеркова Тетяна Іванівна

Доцент

Google Scholar link

У 2008 р. закінчила Національний гірничий університет, навчалася за спеціальністю гідрогеологія, кваліфікація – інженер-гідрогеолог.

Протягом 2006-2007 рр. працювала в Дніпропетровському відділенні Українського геологорозвідувального інституту на посаді техніка-гідрогеолога. Після навчання в аспірантурі в 2008-2011 рр. працює на посаді асистента кафедри гідрогеології та інженерної геології ДВНЗ "НГУ".

Веде лабораторні та практичні заняття з дисциплін "Гідрогеологічні дослідження", "Пошуки та розвідка підземних вод", "Основи екології", "Математичні методи в геоекології", "Радіогідрогеологія", "Комп'ютерна обробка гідрогеологічної та інженерно-геологічної інформації", "Охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування".

Основний напрямок наукових досліджень – фізико-хімічні процеси в техногенно-порушеному гірському масиві.

Має 11 публікацій, в тому числі 4 статті у фахових виданнях.

Публікації>>

Назад >>


© 2006-2021 Інформація про сайт