Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

fedorenko.jpgФедоренко Олена Олександрівна

Старший викладач

У 1981 р. закінчила Дніпропетровський гірничий інститут, навчалася за спеціальністю гідрогеологія та інженерна геологія, кваліфікація – гірничий інженер-гідрогеолог.

З 1981 р. працювала спочатку інженером, а потім молодшим науковим співробітником у Дніпропетровському відділенні інституту мінеральних ресурсів. В період з 1988 р. по 1995 р. працювала старшим інженером у геолого-маркшейдерському відділі інституту "Дніпродіпрошахт". З 1995 р. працює на викладацькій роботі асистентом, а з 2007 р. – старшим викладачем кафедри гідрогеології та інженерної геології ДВНЗ "НГУ".

Викладає дисципліни "Динаміка підземних вод", "Водопостачання та інженерна меліорація", "Загальна гідрогеологія", "Інженерна геологія", "Гідрогеохімія", "Моніторінг навколишнього середовища", "Професійні функції і завдання", "Інженерно-геологічні дослідження для різних споруд".

Є співавтором 12 методичних посібників до виконання лабораторних робіт.

Назад >>


© 2006-2021 Інформація про сайт