Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИЛІН


 • информация для студентовВодопостачання та інженерні меліорації
 • Геолого-технічні системи
 • Геотехногенна безпека
 • Гідравліка, гідрологія, гідрометрія
 • Гідрогеологічні дослідження
 • Гідрогеохімія
 • Гідрогеологія родовищ корисних копалин
 • Гідрогеологічне та інженерно-геологічне моделювання
 • Гідрогеологічне обгрунтування проєктів будівництва
 • Гідрогеологія та інженерна геологія
 • Гірничопромислова гідрогеологія
 • Ґрунтознавство
 • Динаміка підземних вод
 • Екологічна гідрогеологія
 • Загальна гідрогеологія
 • Інженерна геологія
 • Інженерна геодинаміка
 • Інженерні споруди
 • Комп`ютерна обробка гідрогеологічної та інженерно-геологічної документації
 • Математичне моделювання систем
 • Математичні методи в геоекології
 • Меліоративна гідрогеологія
 • Менеджмент водних ресурсів
 • Методика гідрогеологічних досліджень
 • Методика інженерно-геологічних досліджень
 • Методологія наукових досліджень
 • Механіка грунтів
 • Мінеральні води
 • Моніторинг навколишнього середовища
 • Моніторинг підземних вод
 • Методи гідрогеологічного, інженерно-геологічного та геотехнічного прогнозування
 • Нормативна база геоекологічних досліджень
 • Навчальна гідрогеологічна та інженерно-геологічна практика
 • Охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування
 • Оцінка запасів підземних вод
 • Пошуки та розвідка підземних вод
 • Регіональна гідрогеологія
 • Радіогідрогеологія
 • Статистична обробка геологічної інформації
 • Техногенна гідрогеохімія

 • © 2006-2019 Інформація про сайт