Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОЦІНКА ЗАПАСІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД


дипломування

Робоча програма дисципліни Завантажити...

Рекомендована література:

Рекомендації до виконання лабораторних робіт:

"ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД ШЛЯХОМ РОЗЧЛЕНУВАННЯ ГІДРОГРАФА РІЧКИ " Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Оцінка запасів підземних вод".

Контрольні питання з дисципліни. Завантажити...

Теми рефератів: Завантажити...

Назад >>© 2006-2018 Інформація про сайт