Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


дипломування

Робоча програма дисципліни Завантажити...

Рекомендована література:

Навчальний посiбник "Математичнi методи в охоронi пiдземних вод" Рудаков Д.В.

Рекомендації до виконання лабораторних робіт:

Назад >>© 2006-2018 Інформація про сайт