Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ГЕОЕКОЛОГІЇ


дипломування

Робоча програма дисципліни Завантажити...

Рекомендована література та рекомендації до виконання лабораторних робіт:

Навчальний посiбник "Математичнi методи в охоронi пiдземних вод" Рудаков Д.В.

Навчальний посiбник "Моделюваня в гiдрогеологiї" Рудаков Д.В.

Назад >>© 2006-2018 Інформація про сайт