Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

inkin.JPGІнкін Олександр Вікторович

Доцент, доктор технічних наук, доцент по кафедрі гідрогеології та інженерної геології

У 1999 р. закінчив Національну гірничу академію, навчався за спеціальністю гідрогеологія та інженерна геологія, кваліфікація – гірничий інженер-гідрогеолог.

З 1999 р. до 2000 р. – інженер науково-дослідної лабораторії, з 2000 р. по 2003 р. навчався в аспірантурі. З 2003 р. працює на кафедрі на посаді асистента, з 2009 р. – доцента. З 2011 по 2014 р. – докторант кафедри гідрогеології та інженерної геології.

У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.15.02 – "Підземна розробка родовищ корисних копалин".

У 2016 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.15.02 – "Підземна розробка родовищ корисних копалин"на тему: Теоретичні та геотехнологічні основи розробки природно-техногенних ресурсів вугільних родовищ.

Викладає дисципліни: "Інженерна геодинаміка" "Загальна гідрогеологія" "Інженерні споруди" "Гірничо-промисва ідрогеологія".

Напрямки наукових досліджень – математичне і фізичне моделювання фізико-хімічних процесів при відборі та акумулюванні теплової енергії в техногенно змінених гірських масивах.

Має понад 80 наукових праць, серед яких 2 моногрфії, 3 патенти та 4 методичні розробки.

Керівник туристичного клубу ДВНЗ "НГУ".

Публікації>>

Назад >>


© 2006-2019 Інформація про сайт